Advokat Erik A. Sørensen, har tidligere bedt om aktindsigt hos Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Vi støtter Erik A. Sørensen, da vi mener, at hans indsigt og viden på området bør spredes og være en del af den gængse viden hos den danske befolkning.

Vi finder hans skriv relevant og mener, at det som minimum bør debatteres åbent og finder det af stor betydning at få de relevante informationer i aktindsigten frem og til fuld rådighed for alle.

Du kan læse det oprindelige brev til Søren Brostrøm i sin fulde længde her:
Anmodning om aktindsigt ang. naturligimmunitet ift. Coronapas i Danmark

Den oprindelige forespørgsel har desværre ikke givet noget svar, så Erik forsøger igen. Denne gang både til direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum og Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm. Du kan jo selv læse hans nyeste anmodning her:

Opfølgning på anmodning om aktindsigt