Aktive Borgere har dags dato, 24. november 2021, sendt følgende til medlemmerne af Folketinget samt desuden redaktørerne på de største danske medier.

Kære Xxxx.

I morgen skal du stemme om lovforslag L94 torsdag d. 25. november 2021.

Vi vidste det ikke i starten af 2021, men vi ved nu at vaccinerede og ikke vaccinerede smitter lige meget. Deraf bliver arbejdsgivers krav om corona-pas usaglig diskrimination.

I Danmark har vi en lang tradition for at beskytte mindretal, ved at sikre at nødvendig diskrimination er sagligt begrundet.
Det princip skal folketinget gøre op med torsdag, ved at stemme om et lovforslag, der giver arbejdsgiver ret til at diskriminere på et usagligt grundlag.
Nedenfor er et kort illustrativt eksempel på udfordringerne ved fremadrettet at tillade usaglig diskrimination af visse borgere i Danmark.
Vi er en forening af bekymrede, aktive borgere uden anden agenda, end at sikre at vores retssamfund stadig er funderet på principper og etik, i en tid hvor følelser og frygt er blevet en folkelig, såvel som politisk rettesnor.
Ingen befolkningsgrupper, uanset størrelse, skal udsættes for usaglige
overgreb.

Vi er nu så langt i pandemien at vi har mulighed for at erstatte håb, gisninger og forsigtighedsprincip til fordel for fakta, videnskab og proportionalitetsprincip.

Hvilke problemer lukker vi op for, ved at fravige de retslige principper vi kender? Er de proportionale med det problem vi ønsker at løse?

Udover eksemplet nedenfor har vi vedhæftet et mere dybdegående notat med alle kilder begge af advokat Eric Sorensen – “BETRAGTNINGER OM FORSKELSBEHANDLING AF ANSATTE”

Med venlig hilsen
Kristine Horn, på vegne af foreningen Aktive Borgere
______________________________________________
Illustrativt eksempel på ulovlig diskrimination

In casu vil I stemme for, at Paul, der er vaccineret, beholder alle sine umistelige rettigheder i h.t. ECHR. Men Per, der ikke er vaccineret, fratages retten til at færdes frit i samfundet.
Med andre ord indfører I forskelsbehandling.
Hvad er så det saglige argument herfor, der opfylder Strasbourg praksis om “last resort” for Almenvellet?
Paul og Per smitter lige godt hinanden og alle andre. Det er nu helt klart i den delte videnskab. Og at beskytte Paul mod Per er ikke sagligt. Hvis Paul ikke tåler omgang med Per, må Paul blive hjemme, altså det modsatte af Jeres snarlige tiltag.
Tilbage står alene beskyttelseshensyn af hospitalsvæsenet. Men her er ingen “last resort” fare på færde, og smittetallene nu ca dobbelt så høje for Paul og end for Per. Også blandt indlagte er der flest Paul, dvs. vaccinerede.
I andre lande, fx UK, hvor man er længere fremme med udrulning af vaccine, er virkningen ved at have foretaget sig, og i sidste uge var 83% af de c19 døde dobbelt vaccinerede.
I Sverige er de officielle tal nu, at vaccinering ikke har statistisk værdi i henseende til beskyttelse efter 6 måneder.

Konklusionen er derfor, at Jeres tiltag er ulovlig (usaglig) diskrimination af Per, der følgelig har ret til den efter praksis ved Domstolen gældende minimumserstatning på ca. 2.000 euro for hver begivenhed, dvs. hver gang Per modsat Paul af usaglige årsager er tvunget til at bruge tid og opleve ubehaget ved at lade sig teste.

Konklusionen er videre, at I ved at undtage Paul fra at blive testet vil opleve, at Paul kommer til at fylde godt op på hospitalerne i takt med, at hans beskyttelse gradvist svinder, medens han modsat Per må færdes frit i samfundet.
For ikke at udøve ulovlig diskrimination må I holde op med at kræve test kun af en befolkningsgruppe. Det hensigtsmæssige er naturligvis, at vaccinerede Paul må hen i køen sammen med Per.

Mærsk har i medierne bekendtgjort, at man forbyder Per at møde på kontoret. Det hedder sig fra Søren Skou’s side, at det er “for at gøre livet så besværligt som muligt for de ikke-vaccinerede”. Dette er blot endog mere tydelig, ulovlig diskrimination end fra Folketingets side. Desuden er det indirekte udøvelse af lægegerningen, hvilket ej heller er tilladt.

Med venlig hilsen
E. A. Sørensen
Advokat