Retten til fri bevægelighed? Retten til at bestemme over sin egen krop? Retten til undervisning? Retten til at forsørge sig selv?

Støt og hjælp os med at få håndteringen af Covid-19 prøvet ved domstolene.

Meld dig ind her

Aktive Borgere ønsker at finde principielle Covid-19 sager, der omhandler unødig magtanvendelse, forringede frihedsrettigheder, ulovlig censur, tvangslukninger m.m.

Som medlem kan du indsende forslag til sager, hvor vi så tager de mest relevante og forelægger dem for en domstol. Tilmeld dig nu, det koster 200 kr om året.

Donationer (kræver ikke medlemskab)

Hvis du gerne vil bakke op om sagerne, så giv en engangsdonation her.

Du kan donere med mobilepay til: 177330