Aktive Borgere er en forening, som giver en stemme til individer og fagfolk, der er uenige med håndteringen af Corona situationen i Danmark og de tab af rettigheder, som det har medført.

Vi mener, at det er et stort problem at konstruktive holdninger, der ikke passer ind i myndighedernes narrativ censureres og udskammes fremfor at indgå i en debat, som hidtil har være er en del af Danmarks demokratiske tradition.

Vi mener det er problematisk at væsentlige elementer af beslutningsgrundlag bevidst holdes skjult. Og vi er bekymrede over den splittelse, den bevidst anvendte retorik har medført i befolkningen.

“Nedlukning” skal ikke være normen men undtagelsen. Og afløses af
åben dialog og en genindførelse af frivillighed og tillid til befolkningen – fremfor mistro og tvang.

Foreningen vil forsøge via rettens vej at få klarhed om hvor grænsen går for overtrædelse af borgernes rettigheder og om proportionalitetsprincippet overhovedet eksisterer som juridisk begreb.