Medlem af Aktive Borgeres bestyrelse speciallæge Jeanne Rungby har begået et skriv om bivirkninger af vaccineskader i forbindelse med Covid-19 vacciner.

Læs mere her:
Bivirkningsrapport