29. april 2022

Bestyrelsens beretning for det forløbne år i foreningen Aktive Borgere

Årets fokus 2021

Udover listen af konkrete aktiviteter nedenfor har foreningen fokuseret på at skabe kontakt til advokater og mulig finansiering og hjælpende hænder, samt fået praktik på plads omkring indsamlingstilladelser, ansøgning om mobilepay etc. Dette i bevidstheden af, at det ikke er kontingenter, der alene kan eller skal finansiere foreningens aktiviteter. 

Der har derfor heller ikke været kampagner med det formål at skaffe medlemmer til foreningen. Foreningens har 128 betalende medlemmer.

Vi har i særdeleshed prioritetet en glødende email indbakke, hvor borgere har bedt om råd og vejledning til svære situationer. I starten af året var det i høj grad studerende, der blev udelukket fra uddannelse. I slutningen af året var det offentlige og private ansatte, der blev fyret, bortvist, udskammet og mobbet. Vaccine skadede og borgere, der blev nægtet sundhedsfaglig behandling har også rettet henvendelse til foreningen.

Organisation 

Bestyrelsen består af de tre stiftende medlemmer. I tilknytning til bestyrelsen er der en advokat, der er godt inde i foreningens arbejde og som pt. fører foreningens første juridiske sag.

Foreningen har desuden kontakt til to andre advokater, der har tilbudt at tage sager for foreningen.

Udover bestyrelsen er der otte aktive borgere, der løbende tager praktiske opgaver for foreningen. Samt et par kontakter, der i konkrete sager har tilbudt at bakke foreningens arbejde op økonomisk, når dette bliver nødvendigt.

Alt i alt et godt fundament for en aktiv forening, der dog stadig mangler at få besat vigtige poster med aktive borgere.

Aktiviteter i foreningen

Som det fremgik af nyhedsbrevet i januar 2022 har Aktive Borgere engageret sig i stort og småt gennem 2021. Nogle væsentlige aktiviteter har været

  • Politianmeldelse af sundhedsstyrelsen for deres markedsføring af vacciner og en klage til lægemiddelstyrelsen. Dette i samarbejde med tre andre foreninger.
  • Juridisk vejledning og ansøgning om fri process til en gymnasieelev, der blev nægtet undervisning og mødt med ulovligt krav om dokumentation for fritagelse.
  • Da folketinget indførte en ny lov, der gav arbejdsgiver ret til at kræve corona pas af de ansatte, gav vi i samarbejde med advokat Eric Sørensen, samtlige folketingspolitikere vores syn på den sag – ud fra et juridisk perspektiv.
  • Oplysningskampagne på sociale medier omkring corona vacciner til børn.
  • Rådgivning af medlemmer, der er kommet i klemme, som følge af corona lovgivning. 
  • Nok Er Nok-event i København d. 29. Januar 2022. Vi deltog med en stand for at medlemmer og andre foreninger, kunne få et ansigt på foreningen.

Aktuelle sager

Foreningen har modtaget mange henvendelser fra borgere med sager, der har været relevante i forhold til foreningens formål. Vi har i samråd med advokater prioriteret sagerne, så vi har engageret os i de sager, der kan få størst principiel betydning for hvordan corona-lovgivning skal tolkes. I flere tilfælde har vi hjulpet med vejledning, så borgeren selv har kunnet finde en løsning.

Foreningen er i et enkelt tilfælde trådt ind som mandator for et medlem, der er blevet uretsmæssigt bortvist uden løn. Foreningen har forsøgt mægling med arbejdgiver, som har afvist. Sagen fortsætter derfor med en stævning.

Sagen er af yderst principiel karakter og er vigtig i for at ansatte og arbejdgivere kender deres rettigheder og beføjelser til efteråret 2022, hvor vi må forvente at restriktionerne starter forfra.