10. maj 2024

Bestyrelsens beretning for det forløbne år i foreningen Aktive Borgere

Årets fokus 2023

Bestyrelsen har som andre, haft brug for at sunde sig ovenpå nogle år med hårde angreb på det, vi brænder for og tror på; personlig frihed. I foreningens arbejde uddybes dette som retten til at bestemme over egen krop, retssikkerhed, retten til dialog og adgang til information.

Vi har derfor prioriteret at vedligeholde de kampagner, der allerede er søsat, uden at udvide med meget nyt. Som du kan læse nedenfor betyder dog ikke at ressourcerne ligger hen, snarere at der er blevet prioriteret hårdt i forvaltningen af de frivillige kræfters ressourcer.

Selvom personlig frihed ikke nødvendigvis er relateret til medicinske interventioner, har corona restriktioner og covid-19 vaccinerne været et naturligt omdrejningspunkt for foreningens arbejde siden stiftelsen i 2021. 

Dette fokus har fortsat i 2023, selvom mange danskere helst vil lukke øjnene og lægge vanviddet bag sig. 

Rettigheder, der kan tages fra dig over natten, er dog pr. definition ikke rettigheder. Den personlige frihed er derfor i en langt værre forfatning i 2024 end da foreningen blev stiftet og den nuværende lovgivning stadig kun var “midlertidig”. Selvom vi lige nu har lov til at bevæge os rundt i samfundet uden pas.

Så vi kæmper videre, fordi frihed er vigtigt.

Oplysning og vejledninger – set med en bekymret læges briller

www.activecivilians.com, på X og på LinkedIn, deler læge og bestyrelsesmedlem Jeanne Rungby flittigt sine egne studier, hendes dialog med sundhedsministeren samt internationale kollegaers forskningsresultater.

Der bliver gået i detaljer med borgernes rettigheder og myndighedernes forpligtelser, set fra en kritisk, modig og særdeles bekymret læges perspektiv.

En hel sektion med downloads og værktøjer til såvel nysgerrige kollegaer eller klemte borgere, er også at finde på hjemmesiden. 

Bl.a. giver Jeanne en vejledning i hvordan man kan undersøge inflameret eller cancerramt væv for vaccine produceret spike-protein. En undersøgelse, der stadig ikke findes en praksis for i sundhedssystemet, til trods for at vaccinerne har været på markedet i flere år med krav om skærpet indberetningspligt på evt. bivirkninger. 

Retssag ankes

Efter 2 år fik foreningen i december endelig sagen om den bortviste stedfortrædende børnehavepædagog for retten. 

Kort om sagen: En medarbejder i en privat børnehave blev bortvist fra sin arbejdsplads uden løn, d. 22. december 2021, da hun ikke kunne fremvise corona-pas. 

Det skete 2 dage EFTER at BUPL havde tilkendegivet at naturlig immunitet virker bedre end vaccinationer mod Covid-19, hvilket reducerer krav om corona pas til usaglig diskrimination-

For at gøre sagen endnu mere absurd, var pædagogen den eneste medarbejder, der på baggrund af en spyttest vidste, at hun havde nylig opnået naturlig immunitet og dermed burde være den medarbejder, med lavest risiko for at smitte børnene jvf. BUPLs udmelding.

Vi havde ikke store forventninger til sagens udfald i byretten og endte da også med at tabe.

Vi fik imidlertid i samarbejde med gode frivillige ressourcer fundet midler dels til advokatregningen for besøget i byretten, men også til at anke sagen.

I oktober 2023, meldte EMA (der godkender vacciner i EU) ud, at covid-19 vaccinerne ALDRIG har været godkendt til markedsføring mod smitte. 

På den måde har vi nu, fra hestens egen mund, at corona pas ER et politisk værktøj til at diskriminere uvaccinerede borgere. Sagen ankes derfor med henvisning til menneskerettighederne, som Danmark dog ikke er forpligtet til at følge, men som dansk ret er forpligtet til at forholde sig til.

Sagen er principiel og dens udfald kan have betydning for mange ansatte, tidligere ansatte… men også mange arbejdsgivere, der under parolen “jeg følger bare reglerne”, valgte at tilsidesætte al logik.

Foreningens projekter 2024

I 2024 vil der fortsat være fokus på de projekter, der er sat i søen. Yderligere kampagner vil være baseret på hvilke kræfter, i form af Aktive Borgere, der i år vælger at engagere sig i foreningen.

Vores medlemmer er lige så forskellige som befolkningen. Støtte til foreningen og vores fælles kamp ser derfor forskellig ud for hvert enkelt medlem. Nogle er aktive på ugentlig basis. Nogle tager en tørn i konkrete projekter eller kampagner. Nogle bidrager med donationer, andre med at dele information online eller stille op til radiointerviews.

Vi er i bestyrelsen dybt taknemmelige for jeres vedholdende støtte til denne lange seje kamp for personlig frihed. Og vi glæder os over at kunne sørge for at foreningen stadig er en stabil sober platform for aktive borgere der med saglighed og faglighed tør at insistere på at personlig frihed er vigtigt.

Kontingent 2024

Foreningen modtog i januar 2024 en del midler i donationer og sponsorater, hvorfor vi i 2024 kommer over indsamlingsnævnets grænse for at kunne lave regnskab uden en autoriseret revisor ind over. For at dække denne øgede driftsudgift skal der dels lægges en indsats for at øge medlemsantallet (eller minde tidligere medlemmer om at deres kreditkort er udløbet) og bestyrelsen foreslår derudover en lille stigning i kontingentet på 50 kr, således at det årlige medlemskab fra 1. juni 2024 bliver på 250 DKK.

Tak for jeres støtte og indsats!

Vi ses til generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne,

Sara Speyer

formand for Aktive Borgere