10. maj 2023

Bestyrelsens beretning for det forløbne år i foreningen Aktive Borgere

Årets fokus 2022

Som du kan læse nedenfor i detaljer, har vi haft fuld fokus på at hjælpe medlemmer med oplysning om rettigheder og pligter, samt tilbyde værktøjer til at sikre medlemmernes retssikkerhed. Vi insisterer på at gøre dette på en sober or ordentlig måde.

Den principielle retssag, som foreningen er gået ind i, skal for retten i december 2023. Det er nødvendigt, men ikke billigt, at få afprøvet principielle sager ved domstolene, så alle bidrag (fx via mobile pay 177 330) er velkomne.

Vi ser frem til at få klarhed over hvilke rettigheder der er tilbage for medarbejdere i Danmark efter Covid-19 håndteringen har sat sine spor på vores lovgivning.

Organisation

Aktive Borgere blev stiftet som reaktion på regeringens håndtering af Covid. Vi så tydeligt, hvordan rettigheden til at bestemme over egen krop – herunder at til/fravælge vacciner, tests, mundbind m.m. – ikke blev respekteret af myndighederne. Der var et ret ublu pres fra myndighedernes side for at få os alle til at lade os teste, gå med mundbind og vaccinere. Sidenhen har visse myndigheder bedyret, at der ikke var tale om tvang. Men hvis man forhindrer nogen i tage deres uddannelse eller udføre deres arbejde, hvis ikke de ’selv vælger’ at lade sig teste, bære mundbind og vaccinere, så er det de facto tvang. Grundloven kan ikke overtrumfes af anden lovgivning, heller ikke epidemiloven.

Foldere om rettigheder og pligter ved vaccination
Et reelt valg kan kun træffes på et oplyst grundlag. Efter henvendelser fra vores medlemmer har vi fået oplyst at vaccinationer mod Covid-19 meget sjældent udføres med den information, som patienten har pligt til. Derfor udarbejdede vi i 2022 to foldere med oplysninger dels til patienterne om deres rettigheder. Dels til sundhedsfagligt personale om deres juridiske forpligtigelse.

Disse har været trykt i 20.000 eksemplarer og delt ud over hele landet af frivillige.

Principiel retssag om ansattes ret til at bestemme over egen krop
Foreningen trådte sidste år ind som mandatar i en sag om en uretmæssig bortvisning fra en arbejdsplads, da ansatte ikke ønskede mRNA injektioner eller medicinsk undersøgelse ved PCR-test. Arbejdsgiver kunne have valgt fyring eller bortvisning med løn, men valgte den mest ekstreme sanktion, som normalt kun bruges ved mistanke om grove ulovligheder. Fra den ene dag til den anden stod en familie derfor uden indtægt.

Men statsministerens velsignelse og direkte opfordring til udskamning er lignende hændelser sket og sker fortsat i 2023.

Vi har derfor fundet det nødvendigt at få en dommer til at afklare i hvilket omfang danske ansattes rettigheder er blevet forringet de sidste 3 år.

Det gør vi ved den principielle sag, som vi håber kan bruges til at danne præcedens for de mange lignende sager, som vi har kendskab til.

Seneste nyt i sagen er at arbejdsgiver ønsker at indgå forlig. Da sagen er af ekstremt principiel karakter og yderst relevant i alle danske ansættelsesforhold, kommer sagen for retten i december 2023.

Activecivilians.com – samarbejde på tværs af grænser
På foreningens hjemmeside kan man frit downloade foreningens information og skabeloner/værktøjer på dansk.

I vores samarbejde med lignende foreninger og eksperter i udlandet har en række medlemmer valgt at lave en hjemmeside på engelsk: https://activecivilians.com/

Dermed melder foreningen sig ind i den konsolidering af sober og seriøs internationalt modtryk, der lige nu foregår over hele verden. Et stærkt netværk til udveksling af information og erfaring.

Foreningen Childrens Health Defence, Europe har fx haft glæde af vores materiale og erfaringer.

Fokus på unges rettigheder i sportsklubber og skoler

I 2022 udarbejdede foreningen et brev til Tottenham fodboldklub samt en lang række danske fodboldklubber. Medlemmer gjorde os opmærksomme på at Tottenham krævede at deres spillere er vaccinerede mod covid, og at de kun accepterer nye spillere, hvis disse er vaccinerede. I håb om med oplysning at kunne bremse en lignende udvikling i danske sportsklubber, sendte vi et oplysende brev til såvel Tottenham som en lang række fodboldklubber i Danmark.

Brevet blev fulgt op af et brev til danske skoler, hvor medlemmer havde oplevet at private sundhedsoplysninger blev delt offentligt fx via Aula.

Fokus på vaccineskadedes adgang til information og diagnostisering

Desværre fik foreningen i 2022 mange henvendelser fra vaccineskadede borgere og/eller deres pårørende. Vaccine skadede er en gruppe borgere, der i høj grad bliver ladt i stikken og som mangler svar på helt væsentlige spørgsmål i deres kamp for at komme tilbage til et normalt liv.

På foreningens hjemmeside kan man derfor downloade information om, hvordan spike-proteiner kan spores i vævsprøver. Viden, der er tilgængelig i andre lande, men ikke har fået fokus i Danmark. Viden der er helt essentiel, hvis man skal have afklaret eller udelukket om symptomer skyldes vaccine.

Speciallæge og aktiv borger Jeanne Rungby har desuden bidraget med 2 udførlige bivirkningsrapporter, som gennemgår hvad vi i dag ved om mRNA-vacciner. Den seneste rapport fra januar 2023 har særlig fokus på risikoen for unge mennesker.

Del dem gerne med dit netværk, for det er vigtigt, at disse oplysninger bliver alment kendt.

Skal mRNA være ny platform for alle vacciner?

Pga. den manglende information i forbindelse udrulning af covid-19 vaccinerne har flere forældre mistet tillid til sundhedsmyndighederne. I særdeleshed er mange forældre bekymrede for om de kan væres sikre på at evt. rejsevacciner eller børnevacciner fremover bliver produceret på en mRNA-platform.

Vi har derfor lavet et værktøj til bekymrede borgere i form af en lægeerklæring. Med den kan man få lægen til at anføre den lovmæssige information, der er forudsætning for et informeret samtykke. Herved kan der opnås dialog med lægen inden evt. vaccination. Lægeerklæringen kan downloades fra activecivilians.com

Samarbejde med andre foreninger
Vi samarbejder bredt med andre foreninger, herunder Childrens Health Defence Europe, FLCCC, FBF og Dissens media, Vaccineinfo og med flere uafhængige advokater, læger m.fl.

Kritik af håndteringen af Covid-19 i Danmark og hvad kan vi lære

Der er meget der tyder på at overordnet ansvarlige for Covid-19 håndteringen i Danmark, chef for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm har handlet mod bedre vidende flere gange de sidste 3 år.

En række frivillige borgere fra bla. Aktive Borgere og Frihedsbevægelsens Fællesråd, har derfor sat sig for at skabe klarhed over hvad der skete hvornår. En tidslinje over myndighedernes udtalelser og handlinger skal hjælpe med dette. Dette arbejde er inspireret af lignende processer i udlandet, hvor lignende arbejde har ført til retssager mod de ansvarlige.

Tak for jeres indsats!

Vores medlemmer er lige så forskellige som befolkningen. Støtte til foreningen og vores fælles kamp ser derfor forskellig ud for hvert enkelt medlem. Nogen er aktive på ugentlig basis. Nogen tager en tørn i konkrete projekter eller kampagner. Nogen bidrager med donationer, andre med at dele information online eller stille op til radiointerviews.

Vi er i bestyrelsen dybt dybt taknemmelige for jeres vedholdende støtte til denne lange seje kamp for vores fælles retssikkerhed.

Vi ses til Generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Aktive Borgeres bestyrelse