Børn og deres familier er forskellige.

Derfor er det vigtigt at forældre har mulighed for at tage stilling til vaccination af deres børn på et oplyst grundlag, sådan som vi har tradition for i Danmark.

Foreningen Aktive Borgere har en række uafklarede tvivlsspørgsmål, som vi mener enhver forælder bør søge afklaring på, inden beslutningen om covid-19 vaccination af et barn.

TVIVL #1

Kan man sammenligne en covid-19 vaccine med en almindelig vaccine?

Lægemiddelstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at de på baggrund af sammenligning med eksisterende vacciner, ikke forventer langtidsbivirkninger, men at der er en teoretisk mulighed for sådanne.

Men kan man overhovedet sammenligne covid-19 vaccinen (mRNA) med kendte vaccine fra børnevaccinationsprogrammet?

Vaccineforsker Christine Stabell Benn forklarer forskellen på de to typer vacciner i et interview i Bagklog på P1 d. 20. november 2021:

Hvad er forskellen på en almindelig vaccine og den nyudviklede mRNA vaccine, som er den type vi alle sammen får mod corona?

“En almindelig vaccine, det er noget, der indeholder sygdomsmekanismen. Enten i en levende svækket form eller en inaktiveret form, eller også dele af, eller faktisk produkter af sygdomsorganismen. Og ved at indgive dem i kroppen, så kan man træne immunsystemet i at genkende sygdomsorganismen, sådan så den er beredt og reagerer konkret når den så møder den rigtige sygdomsorganisme.

En mRNA vaccine er fundamentalt anderledes, på den måde, at den lader kroppen selv producere en del af sygdomsorganismen, som immunsystemet, så kan se og genkende og på den måde forberede sig på at møde.”

Så kroppen reagerer ikke bare på sygdommen, den producerer faktisk en del af sygdommen selv?

“Ja.”

Jeg ved godt at det har været brugt før, men det er en relativt ny approach, ikk?

“Jo, det er noget man har brugt eksperimentelt i forhold til sådan noget som cancer og immunterapi og så videre. Det ER også i sin vorden i forhold til infektionssygdomme, men det har slet ikke været brugt på den skala, som vi ser det nu.”

HØR HELE INTERVIEWET HER. (SPOL TIL 1:34:00)

TVIVL #2

Har vi nok erfaring til at sige noget om langtidseffekterne af covid-19 vaccine?

I 2009 gik det galt, da man vaccinerede en række børn med den nye, men godkendte, vaccine mod svineinfluenza.

Det gik fint de første 6 uger, hvor man monitorerede børnene, men senere udviklede en række af børnene narkolepsi.

Narkolepsi er en invaliderende sovesygdom og specielt i Sverige har mange børn fået erstatning.

Vaccineforsker Christine Stabell Benn fortæller hvad vi lige nu ved om langtidseffekterne af covid 19 vaccinerne i radioprogrammet Bagklog på P1 d. 20. november 2021:

Det lyder som en radikal anderledes måde at producere vacciner på, som gør noget helt andet end det vi er vant til. Er der nogen som helst, der kan på nogen måde overskue, konsekvensen af hvad langtidseffekterne er på kroppen, af det?

“Nej, det vil jeg sige at der ikke er. Altså, det er en ny type vaccine, som blev reviewet fx i et stort review i Nature i 2014, hvor man up-liner, selvfølgelig, en masse safety issues og blandt andet ting omkring autoimmune sygdomme. Altså det, at kroppen bliver trigget til at reagere på sig selv, som en mulig konsekvens af at bruge gentagende mRNA vacciner.”

Det er jo noget, som vi ikke har nogen klarhed over på nuværende tidspunkt, i forhold til de nye vacciner.

“Der er mange ting på den lange bane, som vi ikke ved noget om.”

Og hvad kan man forestille sig, at der KUNNE være af langtidseffekter af det? Kan der også være bivirkninger, der først viser sige langt nede ad vejen og derfor er svære at forbinde med vaccinen?

“Ja. Det er sådan, at vi jo meget tit hører, at stort set alle bivirkninger optræder indenfor de første seks uger og derfor er fokus på bivirkningsopfølgningen i de her kliniske afprøvinger, der ligger forud for at en vaccine bliver godkendt, den er typisk kun af nogle få ugers varighed, når det gælder sådan indrapportering af bivirkninger, pånær hvis det drejer sig om det der hedder alvorlige bivirkninger.”

HØR HELE INTERVIEWET HER. (SPOL TIL 1:34:00)

TVIVL #3

Er vi vidne til verdenshistoriens største medicinske eksperiment?

Deltager vi alle sammen i verdenshistoriens største medicinske eksperiment lige i øjeblikket?

“Ja.”

Sådan svarer vaccineforsker professor Christine Stabell Benn i programmet Bagklog på P1 d. 20. november 2021.

Det er ikke alle forældre, der er klar over dette, men på lægemiddelstyrelsens hjemmeside, kan man læse at Stabell Benn har ret.

Lægemiddelstyrelsen skriver bl.a.:

“Aldrig før i verdenshistorien har så mange forsøgspersoner på så kort tid været med i vaccineforsøg.”

Videre kan man på styrelsens hjemmeside forstå at de vacciner der gives mod covid 19 i Danmark stadig kun har en “betinget markedsføringsgodkendelse”.

Det har de ifølge styrelsen fordi man ønsker at tage dem i brug

“… inden langtidsdata for virkning og bivirkning er tilgængelig fra afsluttet fase 3 forsøg, hvilket typisk tager 2-3 år.”

(citat https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/temaer/generelt-om-vacciner-mod-covid-19/ 5. december 2021)

Det betyder altså at børn, der vaccineres mod covid 19 er med i et medicinsk eksperiment, hvor man stadig ikke har nok overblik over langtidsvirkninger og bivirkninger til at kunne give en egentlig godkendelse af vaccinerne.

Det skal understreges at det sagtens kan være rigtigt for visse børn, at deltage i forsøget med covid 19 vaccinerne, men foreningen Aktive Borgere mener, at det er en beslutning, der skal tage på et oplyst grundlag.

Hvis du selv vil følge med i hvornår vaccinerne evt. bliver godkendt eller får forlænget deres betingede godkendelse, kan du følge vaccinerne hos det Europæiske lægemiddelagentur, EMA HER.

HØR HELE INTERVIEWET HER (SPOL TIL 1:34:00), INDEN DU TAGER STORE BESLUTNINGER PÅ DIT BARNS VEGNE

TVIVL #4

Kan det gå galt, som det gjorde med vaccine mod svineinfluenza i 2009?

Vaccineforsker Christine Stabell Benn fortæller i et interview til Bagklog på P1 d. 20. november om to vigtige aspekter ved den nye type mRNA vaccine, som de fleste af os har tilvalgt.

Der er særlig to aspekter som Christine Stabell Benn mener man bør være opmærksom på.

Og hvad kan man forestille sig, at der KUNNE være af langtidseffekter af det? Kan der også være bivirkninger, der først viser sige langt nede ad vejen og derfor er svære at forbinde med vaccinen?

“Ja. Det er sådan, at vi jo meget tit hører, at stort set alle bivirkninger optræder indenfor de første seks uger og derfor er fokus på bivirkningsopfølgningen i de her kliniske afprøvinger, der ligger forud for at en vaccine bliver godkendt, den er typisk kun af nogle få ugers varighed, når det gælder sådan indrapportering af bivirkninger, pånær hvis det drejer sig om det der hedder alvorlige bivirkninger.

Der er to aspekter her af det her, som jeg godt kunne tænke mig at fremhæve her.

Det ene aspekt er at vacciner godt kan inducere sjældne, men alvorlige bivirkninger, som først dukker op senere hen. Det så vi fx med svineinfluenzavaccinen, som blev givet i 2009 mod svineinfluenza og som viste sig på den lange bane, at være forbundet med en sjælden, men meget alvorlig bivirkning, som hedder narkolepsi. Det er sådan en “sovesygdom”, som er meget svært invaliderende.

Det er jo ikke noget man opdager i løbet af de første seks uger efter at en vaccine er indgivet. Den anden form for bivirkninger, som vores forskning har peget på, det er at vacciner kan påvirke det generelle immunsystem og dets evne til at reagere på andre infektioner. Og det kan de gøre på en meget gavnlig måde, så nogen vacciner, de stimulerer simpelthen immunforsvaret så det bliver bedre til at forsvare sig, ikke bare mod vaccinesygdom, men faktisk mod en lang række sygdomme.”

HØR HELE INTERVIEWET HER (SPOL TIL 1:34:00), INDEN DU TAGER STORE BESLUTNINGER PÅ DIT BARNS VEGNE.

TVIVL #5

Er vi ved at undergrave tilliden til vacciner som noget “sikkert og effektivt”?

Al medicinsk behandling kommer med en risiko for bivirkninger. Hvis vi ikke taler åbent om dette, risikerer man at folk mister tilliden til vigtige vacciner.

Vaccineforsker Christine Stabell Benn sætter ord på den bekymringen i relation til covid 19 vaccinerne, i hendes interview til programmet Bagklog på P1 d. 20. november 2021:

“Det der er interessant er jo at i og med at de hedder “vacciner”, så lukrerer mRNA-vaccinerne måske en smule på den grundfølelse jeg tror vi alle sammen har af at vacciner er noget godt.

Så når man hører ordet “vaccine”, så tænker man; det må simpelthen være sikkert og effektivt og godt. Og det er jo også det, der har ført til at nogen folk er hoppet ind i den her debat og skælder ud på dem, som er nervøse overfor vaccinerne. Og siger: “I er anti-vax’ere!”.

Og det mener jeg jo er sådan lidt misforstået, fordi vi har i hvert fald lavet noget, der er rigtig farligt, hvis vi giver en blåstempling af alt, der hedder vaccine og siger at “det er hævet over kritik” og hvis man kritiserer det, så er man mod vacciner.”

HØR HELE INTERVIEWET HER (SPOL TIL 1:34:00)

TVIVL #6

Er en godkendelse af en vaccine nogen garanti mod alvorlige bivirkninger?

Selv godkendte vacciner har historisk set vist sig at kunne have både positive og negative bivirkninger på længere sigt, som man ikke kendte til ved godkendelsen.

Det er vigtigt at vi tør tale åbent om dette, så forældre har mulighed for at tage stilling til hvad der er bedst for deres barn.

Vaccineforsker Christine Stabell Benn sætte ord på sin bekymring i et interview til Bagklog på P1 d. 20. november 2021:

Når du som forsker følger debatten og ser Søren Brostrøm og alle mulige andre officielle repræsentanter stå og sige: “De her vacciner kan du roligt tage, for de er sikre!” Hvad tænker du så?

“Så tænker jeg – med baggrund i vores forskning – at det ville jeg nok ikke sige med så stor en skråsikkerhed, fordi det HAR været tilfældet at man har bragt vacciner på markedet som man har sagt det om, og som efterfølgende har vist sig at være forbundet med alvorlig sygdom eller sågar også øget dødelighed.”

Så det er ikke nogen garanti, at en vaccine er godkendt af myndighederne og bliver anbefalet? Det er ikke nogen garanti for, at den ikke kan have alvorlige bivirkninger?

“Jeg ville slet ikke sige det, tror jeg faktisk. Fordi vi har haft så kort en opfølgning som vi har af vaccinerne.”

Deltager vi alle sammen i verdenshistoriens største medicinske eksperiment lige i øjeblikket?

“Ja.”

HØR HELE INTERVIEWET HER (SPOL TIL 1:34:00)

Foreningen Aktive Borgere ønsker at få håndteringen af Covid-19 prøvet ved domstolene.

Hvis ovenstående tvivlsspørgsmål også bekymrer dig, så meld dig ind nu!